Wat zijn de typische taken van een Testmanager bij M2Q?

Wat zijn de typische taken van een Testmanager bij M2Q?

typische taken van een Testmanager_0

De deskundige testmanager zorgt voor een ​​passende aanpak of combinatie van benaderingen die passen bij de organisatie om de gestelde doelstellingen te halen of te overtreffen.

Als deskundige testmanager bij M2Q voer je de volgende taken uit:

De testmanager

  • leidt het testmanagement binnen een organisatie, project of programma om kritieke succesfactoren te identificeren en te beheren
  • Neemt de juiste beslissingen over een testbeheerstrategie en implementeert organisatiebrede inzet en naleving op basis van kwaliteits-KPI’s
  • Beoordeelt de huidige status van het testmanagement, stelt stapsgewijze verbeteringen voor en laat zien hoe deze zijn gekoppeld aan het behalen van bedrijfsdoelen
  • Zet een strategisch beleid op ter verbetering van het testmanagement en het testen, en implementeert dat beleid in een organisatie
  • Analyseert specifieke problemen met het testmanagement en stelt effectieve oplossingen voor
  • Maakt een mastertestplan met bijpassend stuurdashboard om de bedrijfsdoelstellingen te halen of te overtreffen
  • Ontwikkelt innovatieve concepten voor testmanagement
  • Zet een standaardproces op voor het implementeren van testmanagement
  • Leidt een organisatie om het testbeheerproces te verbeteren en de introductie van wijzigingen te beheren
  • Begrijpt de menselijke problemen in verband met testprojectbeheer en voert de nodige wijzigingen door

Zorgt er ook voor dat de risico’s van het project in kaart worden gebracht en dat we voor elk risico een oplossing/work a round hebben.

Zorgt er ook voor dat de resultaten van de testen worden doorgegeven aan de stakeholders, zodat ze op hun beurt de juiste beslissing kunnen nemen.

Zorgt er ook voor dat er communicatielijnen worden gelegd tussen de eindgebruikers, het analistteam, het ontwikkelingsteam en het testteam.

Gerelateerde blogs