TRAINING & COACHING

UW TRAINING OP MAAT
Shift-Left-Testing-M2Q

Standaardtrainingen of op maat, bij ons of op een locatie naar keuze … de M2Q-trainingen passen zich aan uw behoeften aan. Elke training bevat praktijkgerichte oefeningen om de theoretische kennis meteen te toetsen.

Neem gerust met ons contact op voor meer informatie of voor het boeken van een training.

Infofiche training Agile Essentials

Omschrijving

Het Certified Agile Essentials training programma richt zich op mensen die betrokken zijn of betrokken gaan zijn in “Agile” projecten. Het is voor iedereen die interesse heeft naar werken in een “Agile” omgeving.

De training vereist geen voorafgaande ervaring in Agile en is dus voor iedereen toegankelijk.

Na afloop van de training zullen de deelnemers in staat zijn om:

 • De principes van het “Agile Manifesto” te waarderen, kennen en begrijpen + de aanpak ervan op gebied van software ontwikkeling.
 • De rollen binnen een Agile Team te definiëren.
 • Bij te dragen als Agile Team Member aan het creëren van goed geformuleerde requirements.
 • Complexiteit beter in te schatten.
 • In team te werken om te controleren dat aan de acceptatiecriteria voldaan werd.
 • De belangrijkheid begrijpen van iteratieve vergaderingen en retrospectieven om te kunnen bijdragen aan het continu verbeteren van de processen, software, soft skills, …
Inhoud
Dag 1(Opleiding/Oefeningen)
 • Agile Manifesto, Agile Principes.
 • Release Planning, Iteration zero.
 • Iteration Planning, Estimation.
 • Requirements Review, Daily Stand-up.
Dag 2(Opleiding/Oefeningen/Praktisch)
 • Team Quality, Iteration Testing, Acceptance.
 • Iteration Review(Showcase).
 • Retrospectives.
 • Oefening: Wat heb ik geleerd?
 • Examen.
Examen

Na de training volgt er een examen, afgenomen door ISQI, het examen test de kandidaten naar hun kennis, begrip en toepassing van de de basistechnieken van Agile.

Doelgroep
 • Project Managers, Quality Managers, Software Development Managers, IT Directors & Management Consultants die een stevige basis in Agile willen/nodig hebben.
 • Business Analisten, Developers en Testers van alle niveaus die vereist zijn om te begrijpen hoe een Agile project werkt.
 • Iedereen die zijn kwalificaties wil verhogen in de toekomst naar bv. : Certified Agile Tester of andere specifieke modules.
Opleidingsdatums
 • Op aanvraag.

Infofiche Training “Testing voor developers”

Cursus topics
 • Testing versus quality.
 • Testplanning.
 • Voorbereiding van testdata en testomgevingen.
 • Hoe maak je goede testcases.
 • Uitvoeren van testcases.
 • Rapportering van de gevonden bugs.
 • Een overzicht van een aantal automatisatietools voor unit testing.
Voorwaarden
 • Geen voorkennis vereist.
Doelgroep
 • Ontwikkelaars.
 • Analisten.
Opleidingsdatums
 • Op aanvraag.

Infofiche Training “Testing basics”

Cursus topics
 • Fundamenten van het testen.
 • Testen in een software life cycle.
 • Overzicht van statische test technieken.
 • Test design technieken.
 • Test management.
 • Testing tools.
 • Voorbereiding voor het ISTQB examen.
Voorwaarden
 • Geen voorkennis vereist.
Doelgroep
 • Junior testers / Test engineers.
 • Analisten.
Opleidingsdatums
 • Op aanvraag.

Infofiche training Certified Agile Tester

Omschrijving

Steeds meer organisaties stappen over van een traditionele watervalmethode naar een Agile ontwikkelmethode(XP, RUP, Lean, Kanban, Scrum, etc…), vaak met succes. Van testers wordt verwacht dat zij hun testkennis en kunde gaan toepassen in een Agile omgeving. Daarbij krijgen ze te maken met typische Agile practices zoals iteratief ontwikkelen, time-boxing, stand-up meetings, continuous integration, Test Driven Development en vroegtijdige validatie.

Maar wat betekent dit nu voor de testaanpak? In hoeverre zijn hun practices en kennis nog van toepassing? In praktijk blijkt dat deze kennis juist een heel goede basis vormt. Maar hoe pas je deze testmethoden en -technieken toe in een Agile omgeving? Die vertaalslag vraagt om een helder inzicht in de achtergronden en doelstellingen van Agile ontwikkelen. Welke eisen stelt een Agile omgeving aan de testaanpak, aan de kennis en vooral ook aan de vaardigheden van de tester?

Deze cursus is er op gericht om deelnemers in theorie en praktijk te laten begrijpen wat de rol van Tester in een Agile project inhoudt. De cursus bestaat daarom uit het aanbieden van theorie en training van praktische vaardigheden.

Na afloop van deze cursus heeft u :

 • Diepgaande kennis van de principes van Agile benadering van software ontwikkeling.
 • Kent u het verschil tussen de rollen van Testers in Agile en niet Agile projecten.
 • Kunt u een positieve bijdrage leveren als Agile teamlid gericht op testen.
 • Heeft u kennis van de problemen en uitdagingen van de activiteiten binnen een Agile team, die niet direct aan testen gerelateerd zijn.
 • Beheerst u de softskills die vereist zijn om succesvol binnen een Agile team te functioneren.
Inhoud
Elke dag
 • Daily Scrum.
 • Soft Skills assessment.
Dag 1
 • Geschiedenis en terminologie: Agile Manifesto, Principes en methodes.
Dag 2
 • Planning, Requirements, Inschattingen en Strategie.
Dag 3
 • Context van de ontwikkelaar, testen en retrospectieven
Dag 4
 • Test Driven Development, Test Automatisering en Non-functionele testen.
Dag 5(Examen)
 • Praktijk gedeelte
 • Schriftelijk gedeelte
Examen

De cursus bereidt de deelnemers voor op het examen Certified Agile Tester dat op de laatste dag wordt afgenomen. Het examen bestaat uit een soft skills assessment van de capaciteit voor teamwork, een praktijk deel een theoretische deel met open vragen.

Doelgroep

Testers, Testcoördinatoren en Testmanagers die werkzaam zijn of gaan werken in Agile projecten.

 • Mensen die al betrokken zijn bij Agile projecten en hun effectiviteit willen verhogen.
 • Iedereen die geïnteresseerd is in de testactiviteiten binnen Agile projecten zoals Managers, Scrum Masters en Ontwikkelaars.
Opleidingsdatums
 • Op aanvraag – Antwerpen(Kontich)

Infofiche Training “Test Case Development”

Cursus topics
 • Algemene informatie.
 • Do & Don’t.
 • Technieken om prioriteiten toe te kennen aan testcases.
 • Hoe aanpassingen uit te voeren ten gevolge van aanpassingen in de requirements.
 • Hoe maak je een dynamische testcase?
Voorwaarden
 • Geen voorkennis vereist.
Doelgroep
 • Testers.
 • Analisten.
Opleidingsdatums
 • Op aanvraag.

Infofiche Training “Test Management”

Cursus topics
 • Test proces.
 • Testing en risicobeheer.
 • Testmanagement.
 • Vaardigheden voor een test manager.
 • Defectbeheer.
 • Test proces verbetering(TPI).
Voorwaarden
 • Min. 3 jaar testervaring.
Doelgroep
 • Test leaders / Test managers.
 • Iedereen die in aanraking komt met testcoördinatie en testmanagement.
Opleidingsdatums
 • Op aanvraag.
Cursus topics
 • Installatie procedure.
 • Structuur.
 • User management.
 • Werken met testprojecten, requirements, testcases en testplannen.
 • Testuitvoering.
 • Defect lifecycle & workflow.
 • Beheerspagina’s(projecten, configuratie, e-mail,…).
 • Rapportering.
 • Integratie met andere tools.
Voorwaarden
 • Basiskennis testing.
Doelgroep
 • Test Engineers.
 • Test Managers.
 • Analisten.
 • Developers.
Opleidingsdatums
 • Op aanvraag.