PRIVACYVERKLARING VOOR KLANTEN VAN M2Q

In het kader van het Klantenbeheer verwerkt M2Q uw persoonsgegevens. M2Q vindt uw privacy uiterst belangrijk en wil u daarom ook zo goed mogelijk informeren over de verzameling, de verwerking en bewaring van uw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerkt M2Q:

M2Q verwerkt in het kader van klantenbeheer mogelijk volgende persoonsgegevens over u:

 • Contact & identificatiegegevens: bv. naam, emailadres, rijksregisternummer, geboortedatum, burgerlijke status.
 • Connectiegegevens: bv. referenties.
 • Locatiegegevens: bv. woonplaats.
 • Professionele gegevens: bv. vorige tewerkstelling
Waarom M2Q uw persoonsgegevens verwerkt…

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in functie van:

 • Het onderhouden van een relatie met u als klant.
 • Het voeren van communicatie in functie van uw opdrachten.
 • Het voeren van prospectie.
M2Q deelt uw persoonsgegevens met…

Uw persoonsgegevens zullen/kunnen door M2Q worden gedeeld met volgende derde partijen met als doel het invullen van een positie:

 • Andere bedrijven in de Cronos-groep
 • Passwerk CVBA

Deze derde partijen worden hiervoor aan strikte voorwaarden gehouden.

Hoe lang bewaart M2Q uw persoonsgegevens en uw beelden?

M2Q verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk. Uw persoonsgegevens worden daarom binnen de 84 maanden na het laatste geregistreerde contact verwijderd. M2Q houdt daarbij rekening met de geldende wet- en regelgeving. Indien hiervan wordt afgeweken, zal M2Q uw expliciete toestemming vragen.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

M2Q stelt alles in het werk om de toegankelijkheid, confidentialiteit en integriteit van uw persoonsgegevens continu te (blijven) garanderen. M2Q heeft daartoe de nodige maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Dat houdt onder andere in dat het aantal medewerkers die toegang hebben tot uw persoonsgegevens zorgvuldig wordt geselecteerd en strikt wordt beperkt. Bovendien wordt steeds de impact op uw privacy uitgebreid geanalyseerd om uw rechten, de veiligheid en de bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen. Mocht zich onvoorzien- een incident voordoen waarbij uw persoonsgegevens betrokken zijn, verwittigt M2Q u volgens de wettelijk voorziene voorwaarden.

Uw rechten?

M2Q wenst volledig transparant te zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens en stelt ook de kwaliteit/accuraatheid van uw persoonsgegevens voorop. U hebt als individu daarom het recht op:

 • Inzage in uw persoonsgegevens.
 • Overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.
 • Aanpassing (rectificatie) van uw persoonsgegevens indien deze foutief of onvolledig zijn.
 • Tijdelijke of definitieve) beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens(*).
 • Wissing van uw persoonsgegevens(*) (**).

(*) U moet er bij deze rechten rekening mee houden dat M2Q mogelijk niet langer in staat zal zijn sommige diensten aan te bieden. M2Q kan u dan niet langer contacteren of algemene communicatie bezorgen.

(**) M2Q behoudt zich het recht te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is. Bovendien moeten wij ons in sommige gevallen aan enkele wettelijke bewaartermijnen houden, waardoor we uw verzoek tot gegevenswissing mogelijk niet zullen kunnen inwilligen. In dat geval zullen wij wel evalueren welke persoonsgegevens we desgevallend wel kunnen wissen en u daarvan op de hoogte stellen.

Wij zullen u steeds in een antwoord voorzien binnen de wettelijk bepaalde termijn van 30 dagen. Om correcte identificatie te verzekeren, vragen wij indien mogelijk u te identificeren met een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart.

Bij klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens of de naleving van deze privacyverklaring door M2Q vragen wij u om eerst met ons contact op te nemen via onderstaande contactgegevens.

Bent u van oordeel dat M2Q u geen afdoende antwoord heeft bezorgd, kan u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit (zie onderstaande contactgegevens).

Wijziging van de privacyverklaring

Bij significante wijzigingen aan deze privacyverklaring brengt M2Q u hiervan op de hoogte.

Contactgegevens M2Q
Contactgegevens Gegevensbeschermingsautoriteit