PRIVACYVERKLARING VOOR
SOLLICITANTEN VAN M2Q

In het kader van werving en selectie verwerkt M2Q uw persoonsgegevens. Door uw rechtstreekse sollicitatie, bekendmaking van uw beschikbaarheid en als onderdeel van uw eventuele indiensttreding komen we in het bezit van uw persoonsgegevens. M2Q vindt uw privacy uiterst belangrijk en wil u daarom ook zo goed mogelijk informeren over de verzameling, de verwerking en bewaring van uw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerkt M2Q

M2Q verwerkt in dit kader volgende persoonsgegevens over u:

 • Contact & identificatiegegevens: bv. naam, emailadres, geboortedatum.
 • Connectiegegevens: bv. referenties.
 • Locatiegegevens: bv. woonplaats.
 • Professionele gegevens: bv. vorige tewerkstelling.
 • Gegevens over sociale situatie: bv. burgerlijke status.
 • Medische of andere gevoelige data in zover relevant voor de tewerkstelling: bv. ziekte die bepaalde eisen stelt aan de werkplek.
Waarom M2Q uw persoonsgegevens verwerkt…

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in functie van:

 • Werving en selectie
 1. Om de sollicitatie te verwerken.
 2. Om u als geschikte kandidaat aan een consulting-opdracht te linken.
 3. Beheren en aanleggen van een wervingsreserve voor een toekomstige consulting-opdracht.
M2Q deelt uw persoonsgegevens met:

Uw persoonsgegevens kunnen door M2Q worden gedeeld met volgende derde partijen:

 • Andere bedrijven binnen de Cronos-groep om uw profiel aan te brengen/te promoten.
 • Potentiële) klanten wanneer zij uw profiel krijgen voorgesteld.

Enkel de noodzakelijke gegevens voor dit doeleinde worden gedeeld en deze derde partijen worden hiervoor aan strikte voorwaarden gehouden.

Hoe lang bewaart M2Q uw persoonsgegevens en uw beelden?

M2Q verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk. Uw persoonsgegevens worden daarom binnen de 24 maanden na het laatste geregistreerde contact met u verwijderd.

M2Q houdt daarbij rekening met de geldende wet- en regelgeving. Indien hiervan wordt afgeweken, zal M2Q uw expliciete toestemming vragen.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

M2Q stelt alles in het werk om de toegankelijkheid, confidentialiteit en integriteit van uw persoonsgegevens continu te (blijven) garanderen. M2Q neemt daartoe de nodige maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Dat houdt onder andere in dat het aantal medewerkers die toegang hebben tot uw persoonsgegevens zorgvuldig wordt geselecteerd en strikt wordt beperkt. Bovendien wordt steeds de impact op uw privacy uitgebreid geanalyseerd om uw rechten, de veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen. Mocht zich onvoorzien een incident voordoen waarbij uw persoonsgegevens betrokken zijn, verwittigt M2Q u volgens de wettelijk voorziene voorwaarden.

Uw rechten?

M2Q wenst volledig transparant te zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens en stelt ook de kwaliteit/accuraatheid van uw persoonsgegevens voorop. U hebt als individu daarom het recht op:

 • Inzage in uw persoonsgegevens.
 • Overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.
 • Aanpassing (rectificatie) van uw persoonsgegevens indien deze foutief of onvolledig zijn.
 • Tijdelijke of definitieve beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens(*).
 • Wissing van uw persoonsgegevens(*) (**).

(*) U moet er bij deze rechten rekening mee houden dat M2Q in dit geval mogelijk niet langer in staat is sommige diensten aan te bieden. M2Q kan u dan niet langer contacteren m.b.t. toekomstige opportuniteiten of andere algemene communicatie bezorgen.

(**)M2Q behoudt zich het recht te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is. Bovendien moeten wij ons in sommige gevallen aan de wettelijke bewaartermijnen houden, waardoor we uw verzoek tot gegevenswissing mogelijk niet kunnen inwilligen. In dat geval zullen wij wel evalueren welke persoonsgegevens we desgevallend wel kunnen wissen en u daarvan op de hoogte stellen.

Wij zullen u steeds in een antwoord voorzien binnen de wettelijk bepaalde termijn van 30 dagen. Om correcte identificatie te verzekeren, vragen wij mogelijk u te identificeren met een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart.

Bij klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens of de naleving van deze privacyverklaring door M2Q vragen wij u om eerst met ons contact op te nemen via onderstaande contactgegevens.

Bent u van oordeel dat M2Q u geen afdoende antwoord heeft bezorgd, kan u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit (zie onderstaande contactgegevens).

Wijziging van de privacyverklaring

Bij significante wijzigingen aan deze privacyverklaring brengt M2Q u hiervan op de hoogte.

Contactgegevens M2Q
Contactgegevens Gegevensbeschermingsautoriteit