UI/UX testen met mock-ups

UI/UX testen met mock-ups

UI-UX-testen met Wireframes of mock-ups

Wanneer er webbased applicaties worden ontwikkeld voor een groot aantal gebruikers, die er op verschillende manieren mee zullen werken, wordt de gebruikersinterface(UI) en de gebruikerservaring(UX) de ruggengraat van de applicatie.

Terwijl de gebruikersinterface(UI) het visuele aspect van uw website of app is, zoals de plaatsing van de knoppen, zijbalken, menu’s, pagina’s, enz., gaat de gebruikerservaring(UX) een beetje dieper en omvat het hele traject dat de klant aflegt van begin tot eind op een app of website. UX omvat het proces waarmee de gebruiker de website/app leert gebruiken, hun emoties en gedachten tijdens het navigeren door de site/app en de mening die een gebruiker heeft over de algemene ervaring van het gebruik van de site of app.

Wat is een mock-up?

Een van de belangrijkste tools die door agile teams wordt gebruikt is een mock-up van de gebruikersinterfaces. Een mock-up is een statisch wireframe dat stilistische en visuele details bevat om een realistisch model voor te stellen van hoe de uiteindelijke pagina of applicatie eruit zal zien.  Het schetst de basis van de gebruikersflow, of de vele verschillende manieren waarop een gebruiker in staat zal zijn om op knoppen te klikken en van scherm naar scherm te navigeren.

Mock-ups worden gebruikt als een hulpmiddel om de interpretatie van de vereisten te valideren met de belanghebbenden. Zonder mock-ups, wordt het ongelooflijk moeilijk voor belanghebbenden om zeker te zijn dat zij alle vereisten hebben gerealiseerd die voor hen relevant zullen zijn in een afgewerkt product. Gemiste requirements zullen dan naar voren komen in User Testing na de ontwikkeling (meestal bij de volgende keer dat de stakeholders het project zien). Wijzigingen in dit stadium vereisen herzieningen van de code en extra QA. Met mock-ups kun je snel ideeën doornemen met belanghebbenden, zodat ze kunnen deelnemen aan het oplossingsproces. Misverstanden die ontstaan door ineffectieve communicatie kun je snel opsporen en corrigeren. Testers kunnen vervolgens de goedgekeurde mock-ups gebruiken voor het ontwerpen van testscenario’s.

Naast het gebruik voor de validatie van de requirements en documentatie doeleinden kunnen de mock-ups ook worden gebruikt voor usability testen voordat de applicatie wordt gebouwd.

Als je de mock-up voor een publiek van gebruikers zet, kun je het ontwerp (UI) en de bruikbaarheid (UX) testen. Soms test je alleen hoe een mock-up eruit ziet. Ziet de website er rommelig of strak uit? Is het hoofdmenu makkelijk te vinden? De gebruikers kunnen zich voorstellen hoe ze zich voelen als ze door je app of website navigeren. Voordat je een mock-up ontwikkelt, heb je misschien een goed idee van wat je doelen zijn, maar je weet niet hoe gebruikers ermee zullen omgaan. Het zien van deze interacties maakt de mock-up fase zo belangrijk voor het testen.

De mock-ups zorgen ervoor dat de testfase vooraan in het QA-proces gedefinieerd worden. Deze term heet Shift Left Testing.

Auteur: Oana

Gerelateerde blogs