QA Maturity Model – Een zoveelste evaluatie en rapport of …?

QA Maturity Model – Een zoveelste evaluatie en rapport of …?

QA Maturity Model

Er bestaat een grote waaier van standaard maturity modellen zoals o.a. CMMI, TMMI, IDEALSM, etc… plus een aantal specifieke zoals bv. voor data (DMM), architectuur (ACMM), en projectmanagement (P3M3).

Een Maturity Model is een tool die gebruikt wordt door business en ontwikkel teams om te meten hoe goed het bedrijf of project het doet en hoe geschikt ze zijn om continue verbetering toe te passen. Dit wordt gemeten via kwalitatieve data om de maturiteit te evalueren op lange termijn en of deze maturiteit ook verbeterd.

 

Maturity Modellen bestaan al een hele tijd en hebben dikwijls een negatieve perceptie gekregen. Een aantal voorbeelden zijn: focus op documentatie en plannen; certificatie en de levels om competitief voordeel te halen; focus op de levels en het assessment proces; vergelijking tussen teams en bedrijven; etc…

In deze blog wil ik het vooral hebben over hoe je een Maturity Model kunt laten werken en meer specifiek hoe je kwaliteit van opgeleverde software en services kunt verbeteren via een Quality Assurance Maturity Model (QAMM).

Een van de belangrijkste startpunten is dat een maturity model geen statisch gegeven mag zijn. De focus van het QAMM moet zijn om concrete acties te definiëren die voortvloeien uit de evaluatie en te zorgen dat kwaliteit verbeterd.

Het assessment, het proces en de levels zijn geen doel op zichzelf. De acties die hieruit voortvloeien en die kwantitatief de kwaliteit verbeteren moeten het doel zijn. Dit vermijdt dat de focus op documentatie en plannen zijn. Het is ook belangrijk dat de acties opgenomen worden door het team of bedrijf, en dat ze verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de taak.

Het is heel verleidelijk en meestal ook sneller om een standaard maturity model te gebruiken. Het grootste probleem is dat deze modellen dikwijls heel generiek zijn en niet inspelen op de noden van een bedrijf en dus niet leiden tot concrete acties. Neem je tijd om van een standaard maturity model een model te maken specifiek voor het bedrijf. Best is te starten met de doelen die je wilt bereiken en deze gebruiken om een maturity model op te stellen.

Als je een bedrijf specifiek maturity model opstelt dan is het belangrijk om dit uitdagend maar haalbaar te houden. Haalbaar omdat dit helpt de motivatie hoog te houden van de teams en het bedrijf. Het model moet wel uitdagend zijn om een verbetering te veroorzaken. Dit betekent dat de kwaliteits doelen uitdagend moeten zijn. Een voorbeeld defect preventie en kwaliteits voorspelling is onderdeel van het QAMM. Een ander voorbeeld is zijn technische testen zijn een onderdeel van het QAMM.

Een laatste belangrijk punt is wat ik noem de personnel touch en actieve ondersteuning. Stuur niet via email of een intranetpagina het QAMM en vraag dit in te vullen. Mensen beschouwen dit als bijkomend werk en een gebrek aan betrokkenheid (zowel van de vrager als degene die het moet invullen).

Vul dit samen in met de mensen, stel verduidelijkende vragen, ‘challenge’ de scoring zonder te overdrijven, en probeer hun uitdagingen te verstaan. Bij het opstellen van de kwantitatieve acties ondersteun en help hun om dit op een SMART manier te doen.

Indien je interesse hebt of meer info nodig hebt, contacteer ons gerust.

Gerelateerde blogs