Kwaliteit aan het begin, helpt de kwaliteit op het eind

Kwaliteit aan het begin, helpt de kwaliteit op het eind

Kwaliteit shift left testing

De Kracht van Shift-Left Testing: Verbetering van Kwaliteit van Begin tot Eind.

Soms heeft een project invloed op meerdere partijen en teams die normaal los van elkaar werken. Wat dit wil zeggen is dat verschillende manieren van werken elkaar ontmoeten. Uiteraard komt hier veel bij kijken, in het opstellen van de eerste verwachtingen, de verschillende documentatie en, uiteindelijk op hoe dit alles getest wordt.

Aanzienlijk veel tijd kan verloren gaan als er in het begin geen centrale plaats wordt opgesteld voor de documentatie en informatie.  Als voorbeeld, een e-commerce platform wil graag de track & trace informatie inladen in een pagina die zij bouwen. Dit wil zeggen dat de informatie moet worden opgehaald bij een externe partij, om daarna te worden getoond op de interne pagina. Om hieraan te beginnen is het best om op voorhand zoveel mogelijk vragen te stellen en uiteraard, te beantwoorden.

Juist welke info is er beschikbaar? Welke willen we tonen en waar op de pagina? Wat is er onder de controle van de interne partij, de externe partij of allebei? Hoe en wat kan er getest worden, en wie gaat dit allemaal doen? Als je als tester dit alles na de ontwikkeling nog moet uitzoeken kan er veel tijd verloren gaan. Daarom: houdt deze info centraal op een plaats die voor alle betrokken partijen beschikbaar is. Zorg er bovendien voor dat de verwachtingen bij iedereen gelijkliggen.

Het belang hiervan wordt al eens onderschat. Het bovengenoemde voorbeeld had zeer te lijden onder slechte communicatie, onduidelijkheden over wat er werd opgeleverd en de taakverdeling. Hierdoor werd na de go live duidelijk dat er heel wat dingen niet werkten als verwacht en moesten hersteld worden. Dingen die gemakkelijk voorkomen hadden kunnen worden. Soms heeft testen dus niet enkel te maken met de functionaliteit, maar evenzeer met nadenken over de volledigheid van de informatie en communicatie.

Het heeft dan ook alle voordeel om een QA te betrekken in de initiële refinements en andere kennismakingsmeetings. Kwaliteit aan het begin, helpt de kwaliteit op het eind alsook de tijd nodig voor ontwikkeling. Test naast je functionaliteiten al eens je communicatielijnen en documentatie.

Gerelateerde blogs