Focus is van belang om kwaliteit te garanderen

Focus is van belang om kwaliteit te garanderen

Focus is van belang om kwaliteit te garanderen

Focus is van belang hoe meer je moet wisselen van taak, hoe meer die focus onder druk komt te staan bij softwaretesters of developers.

Bij een groot project dat tegelijkertijd aan verschillende functionaliteiten werkt is een roadmap zeer belangrijk. In deze roadmap wordt een high-level planning opgesteld, die voor iedereen duidelijk maakt wat momenteel prioriteit heeft en op welke taken er moet worden gefocust.
Soms veranderen prioriteiten uiteraard, maar zoveel mogelijk werkt het best om de afspraken te volgen zodat functionaliteiten sequentieel worden afgewerkt en niet parallel. Gezien vanuit het standpunt van één individu uiteraard. Wat moet worden voorkomen is dat een developer of tester wordt gevraagd aan iets anders te beginnen terwijl het voorgaande nog niet af is.
Vanuit business level lijkt een verandering in de planning misschien weinig effect te hebben, maar voor een developer wil dit zeggen dat hij onafgewerkte code opzij legt, waaraan hij bezig is geweest. Dat hij zich nu op nieuwe documentatie moet focussen, juist nu hij de voorgaande begreep. Voor een tester betekent het dat hij iets onvolledig test na de specificaties te hebben doorgrond, om een nieuwe functionaliteit te moeten testen, waarbij weer andere documentatie van belang is.
Dit werkt niet. Focus is van belang en hoe meer je moet wisselen van taak, hoe meer die focus onder druk komt te staan. Verwarring ontstaat en de kwaliteit daalt. Terugkeren naar ‘oude’ code of naar een ‘oude’ functionaliteit komt niet neer op terug ‘inpikken’, neen, weer is er een periode van uitzoeken, waar je juist was gebleven en wat de functionaliteit weer inhield. Kort: dubbel werk, dubbele energie, halve focus.
Een roadmap kan veranderen en is meestal voor een lange periode. Dat deze veranderd is uiteraard niet onnatuurlijk, gezien we in een wereld in beweging werken. Echter, het is van belang dat een developer of tester de kans krijgt zijn taken af te werken voor er aan iets nieuw wordt begonnen. Probeer te voorkomen dat prioriteiten zo last minute veranderen dat taken onafgewerkt blijven.

 

Gerelateerde blogs