Software een kritische succesfactor

Voor een zeer gestructureerde aanpak in testing zal het budget ongeveer tussen de 20 en 60 procent bedragen van het totale budget van het project(gemiddeld = 35%).

Het is dan zeker de moeite waard dat u zeker bent dat het voorziene budget op een efficiënte manier wordt gebruikt.

Testing is een eerste stap in een gestructureerde aanpak, maar zal u niks vertellen voor welke aspecten van de applicatie er meer tijd moet worden voorzien en zal ook niks vertellen of je genoeg getest hebt om naar productie te gaan.

Om toch een antwoord te krijgen op deze 2 vragen heb je een inzicht nodig over het al dan niet falen van het systeem en wat de gevolgen kunnen zijn indien het zich zou voordoen. Met andere woorden je hebt een overzicht nodig van de mogelijke productrisico’s.

M2Q kan je helpen in het bepalen van de productrisico’s en zo helpen om prioriteiten toe te kennen aan de verschillende functionaliteiten. We gaan de risico’s in kaart brengen en die uittekenen op een grafiek. De risico’s worden ingedeeld naargelang hun business impact en de kans van gebeuren.

Terug naar Onze visie.