Provincie-Antwerpen

De provincie Antwerpen en haar medewerkers vormen samen een dynamisch streekbestuur dat ten dienste staat van alle inwoners op haar grondgebied. Het is de schakel tussen de gemeentebesturen, de federale en de Europese overheden. De provincie vervult een belangrijke maatschappelijke rol. In je dagelijkse leven ontmoet je ‘de provincie’ vaker dan je zou denken.

Onze M2Q medewerker was verantwoordelijk voor het adviseren, uitvoeren en opvolgen van het testproces van projecten, zodat binnen het provinciebestuur op een kwaliteitsvolle manier projecten kunnen gerealiseerd worden die gericht zijn op het bereiken van beleidsdoelstellingen of het verbeteren van processen en systemen.

De verantwoordelijkheid van de testcoördinator gaat over het gehele testproces: het plannen van de testactiviteiten, het reviewen van de analyse documenten, het toezien op beschikbaarheid van testomgevingen test accounts, testdata, hardware…, schrijven van testcases rekening houdend met de grootste product risico’s en het meten van de requirement coverage. het uitvoeren van de testcases, het loggen en hertesten van meldingen, het regelmatig rapporteren van de voortgang van de testen, het begeleiden van eindgebruikers testen, het controleren van een kwalitatieve productie deploy, een brug vormen tussen de technische ontwikkelaars en de eindgebruikers, het continu verbeteren van het ontwikkel- en testproces, overdracht geven naar de operationele teams,…

Bij de Provincie Antwerpen hoort daar ook het coachen van een Passwerker bij. Passwerk zet de kwaliteiten van mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) met een normale begaafdheid in voor het testen van software.