Training & Coaching

Verhoog je in-house test kennis met de Training- & Coachingtrajecten van M2Q.

Standaardtrainingen of op maat, bij ons of op een locatie naar keuze … de M2Q-trainingen passen zich aan uw behoeften aan.
Elke training bevat praktijkgerichte oefeningen om de theoretische kennis meteen te toetsen.

ONZE TRAININGEN...

Certified Agile Essentials

Een training voor iedereen die interesse heeft naar werken in een “Agile” omgeving en Agile projecten.

Testing voor Developers

Als developer leer je hoe je de testdata en testomgeving optimaal kunt voorbereiden om goede testcases te bouwen.

Testing Basics

Als junior test engineer of analyst leer je basis van software testen. Voor deze training is geen voorkennis vereist.

Certified Agile Tester(CAT)

Als cursist leer je de theorie en praktijk begrijpen van wat de rol van Tester is in een Agile project.

Test Case Development

In deze training voor testers en analisten leer je prioriteiten te geven aan testcases en dynamische testcases te maken.

Test Management

Heb je min. 3 jaar testervaring en kom je in aanraking met testcoördinatie, dan is deze training iets voor jou.

Testlink & Mantis

Met je basiskennis Testing heb je voldoende om deze training "Testlink & Mantis" succesvol af te ronden.

DETAILS

VAN ONZE TRAININGEN

Infofiche training Certified Agile Essentials

Omschrijving

Het Certified Agile Essentials training programma richt zich op mensen die betrokken zijn of betrokken gaan zijn in “Agile” projecten. Het is voor iedereen die interesse heeft naar werken in een “Agile” omgeving.

De training vereist geen voorafgaande ervaring in Agile en is dus voor iedereen toegankelijk.

Na afloop van de training zullen de deelnemers in staat zijn om:

 • De principes van het “Agile Manifesto” te waarderen, kennen en begrijpen + de aanpak ervan op gebied van software ontwikkeling.
 • De rollen binnen een Agile Team te definiëren.
 • Bij te dragen als Agile Team Member aan het creëren van goed geformuleerde requirements.
 • Complexiteit beter in te schatten.
 • In team te werken om te controleren dat aan de acceptatiecriteria voldaan werd.
 • De belangrijkheid begrijpen van iteratieve vergaderingen en retrospectieven om te kunnen bijdragen aan het continu verbeteren van de processen, software, soft skills, …

Inhoud
Dag 1(Opleiding/Oefeningen)
 • Agile Manifesto, Agile Principes.
 • Release Planning, Iteration zero.
 • Iteration Planning, Estimation.
 • Requirements Review, Daily Stand-up.
Dag 2(Opleiding/Oefeningen/Praktisch)
 • Team Quality, Iteration Testing, Acceptance.
 • Iteration Review(Showcase).
 • Retrospectives.
 • Oefening: Wat heb ik geleerd?
 • Examen.
Examen

Na de training volgt er een examen, afgenomen door ISQI, het examen test de kandidaten naar hun kennis, begrip en toepassing van de de basistechnieken van Agile.

Doelgroep
 • Project Managers, Quality Managers, Software Development Managers, IT Directors & Management Consultants die een stevige basis in Agile willen/nodig hebben.
 • Business Analisten, Developers en Testers van alle niveaus die vereist zijn om te begrijpen hoe een Agile project werkt.
 • Iedereen die zijn kwalificaties wil verhogen in de toekomst naar bv. : Certified Agile Tester of andere specifieke modules.
Opleidingsdata
 • Op aanvraag.

Infofiche Training “Testing voor developers”

Cursus topics
 • Testing versus quality.
 • Testplanning.
 • Voorbereiding van testdata en testomgevingen.
 • Hoe maak je goede testcases.
 • Uitvoeren van testcases.
 • Rapportering van de gevonden bugs.
 • Een overzicht van een aantal automatisatietools voor unit testing.
Voorwaarden
 • Geen voorkennis vereist.
Doelgroep
 • Ontwikkelaars.
 • Analisten.
Opleidingsdatums
 • Op aanvraag.

Infofiche Training “Testing basics”

Cursus topics
 • Fundamenten van het testen.
 • Testen in een software life cycle.
 • Overzicht van statische test technieken.
 • Test design technieken.
 • Test management.
 • Testing tools.
 • Voorbereiding voor het ISTQB examen.
Voorwaarden
 • Geen voorkennis vereist.
Doelgroep
 • Junior testers / Test engineers.
 • Analisten.
Opleidingsdatums
 • Op aanvraag.

Infofiche training "Certified Agile Tester"

Omschrijving

Steeds meer organisaties stappen over van een traditionele watervalmethode naar een Agile ontwikkelmethode(XP, RUP, Lean, Kanban, Scrum, etc…), vaak met succes. Van testers wordt verwacht dat zij hun testkennis en kunde gaan toepassen in een Agile omgeving. Daarbij krijgen ze te maken met typische Agile practices zoals iteratief ontwikkelen, time-boxing, stand-up meetings, continuous integration, Test Driven Development en vroegtijdige validatie.

Maar wat betekent dit nu voor de testaanpak? In hoeverre zijn hun practices en kennis nog van toepassing? In praktijk blijkt dat deze kennis juist een heel goede basis vormt. Maar hoe pas je deze testmethoden en -technieken toe in een Agile omgeving? Die vertaalslag vraagt om een helder inzicht in de achtergronden en doelstellingen van Agile ontwikkelen. Welke eisen stelt een Agile omgeving aan de testaanpak, aan de kennis en vooral ook aan de vaardigheden van de tester?

Deze cursus is er op gericht om deelnemers in theorie en praktijk te laten begrijpen wat de rol van Tester in een Agile project inhoudt. De cursus bestaat daarom uit het aanbieden van theorie en training van praktische vaardigheden.

Na afloop van deze cursus heeft u :

 • Diepgaande kennis van de principes van Agile benadering van software ontwikkeling.
 • Kent u het verschil tussen de rollen van Testers in Agile en niet Agile projecten.
 • Kunt u een positieve bijdrage leveren als Agile teamlid gericht op testen.
 • Heeft u kennis van de problemen en uitdagingen van de activiteiten binnen een Agile team, die niet direct aan testen gerelateerd zijn.
 • Beheerst u de softskills die vereist zijn om succesvol binnen een Agile team te functioneren.
Inhoud
Elke dag
 • Daily Scrum.
 • Soft Skills assessment.

Dag 1
 • Geschiedenis en terminologie: Agile Manifesto, Principes en methodes.

Dag 2
 • Planning, Requirements, Inschattingen en Strategie.

Dag 3
 • Context van de ontwikkelaar, testen en retrospectieven

Dag 4
 • Test Driven Development, Test Automatisering en Non-functionele testen.

Dag 5(Examen)
 • Praktijk gedeelte
 • Schriftelijk gedeelte

Examen

De cursus bereidt de deelnemers voor op het examen Certified Agile Tester dat op de laatste dag wordt afgenomen. Het examen bestaat uit een soft skills assessment van de capaciteit voor teamwork, een praktijk deel een theoretische deel met open vragen.

Doelgroep

Testers, Testcoördinatoren en Testmanagers die werkzaam zijn of gaan werken in Agile projecten.

 • Mensen die al betrokken zijn bij Agile projecten en hun effectiviteit willen verhogen.
 • Iedereen die geïnteresseerd is in de testactiviteiten binnen Agile projecten zoals Managers, Scrum Masters en Ontwikkelaars.
Opleidingsdatums
 • Op aanvraag – Antwerpen(Kontich)

Infofiche Training “Test Case Development”

Cursus topics
 • Algemene informatie.
 • Do & Don’t.
 • Technieken om prioriteiten toe te kennen aan testcases.
 • Hoe aanpassingen uit te voeren ten gevolge van aanpassingen in de requirements.
 • Hoe maak je een dynamische testcase?
Voorwaarden
 • Geen voorkennis vereist.
Doelgroep
 • Testers.
 • Analisten.
Opleidingsdatums
 • Op aanvraag.

Infofiche Training “Test Management”

Cursus topics
 • Test proces.
 • Testing en risicobeheer.
 • Testmanagement.
 • Vaardigheden voor een test manager.
 • Defectbeheer.
 • Test proces verbetering(TPI).
Voorwaarden
 • Min. 3 jaar testervaring.
Doelgroep
 • Test leaders / Test managers.
 • Iedereen die in aanraking komt met testcoördinatie en testmanagement.
Opleidingsdatums
 • Op aanvraag.

Infofiche Training “Testlink & Mantis"

Cursus topics
 • Installatie procedure.
 • Structuur.
 • User management.
 • Werken met testprojecten, requirements, testcases en testplannen.
 • Testuitvoering.
 • Defect lifecycle & workflow.
 • Beheerspagina’s(projecten, configuratie, e-mail,…).
 • Rapportering.
 • Integratie met andere tools.
Voorwaarden
 • Basiskennis testing.
Doelgroep
 • Test Engineers.
 • Test Managers.
 • Analisten.
 • Developers.
Opleidingsdatums
 • Op aanvraag.

Wat zijn Nearshore en Agile Software Test Diensten?

Software testing diensten verwijst naar het proces van het verifiëren van een systeem met als doel het identificeren van eventuele fouten of gebreken in een software applicatie of programma, zodat het functioneert volgens de eisen van de klant en eindgebruiker. Elk product moet worden geleverd volgens de volledige specificaties die door de klant worden verlangd, wat betekent dat kwaliteitsborging grondig, weloverwogen en efficiënt moet zijn. De traditionele manier van softwareontwikkeling staat bekend als de Watervalmethode, waarbij het bouwproces in een reeks stappen wordt opgedeeld. Dit lineaire ontwerp biedt een duidelijke koers, maar gaat ten koste van veelzijdigheid en naadloze oplevering. Agile Software Testing, als een huidige, populaire alternatief, kan worden geïmplementeerd aan het begin van het project met continue integratie tussen ontwikkeling en testen, iets waar de Waterval methode niet toe in staat is. In plaats van sequentieel te zijn, is Agile software ontwikkeling continu. Tot slot verwijst nearshore naar de geografische locatie die wordt gebruikt voor het uitbesteden van projecten en diensten aan partnerbedrijven. De meeste business-minded mensen zijn al bekend met offshore en onshore outsourcing, die gebruik maken van overzeese partners en in het land gevestigde derde-partij bedrijven respectievelijk om uw software-ontwikkeling teams aan te vullen. Nearshore, ter vergelijking, wordt gebruikt voor outsourcing bedrijven die zich binnen dezelfde tijdzones bevinden als uw bedrijf, maar zich binnen de grenzen van een apart land bevinden. Dit stelt u in staat om uw kwaliteitsborging en software testing uitgebreide teams te hebben op een locatie die in de nabijheid is van het land van uw hoofdkwartier.

HEB JE VRAGEN?

30min GRATIS CONSULTATIE​

Handmatig Vs. Geautomatiseerd testen

Testen op hoog niveau is verdeeld in twee vormen: handmatig en geautomatiseerd testen. Het grootste verschil tussen handmatig en geautomatiseerd testen is wie de test case uitvoert. Handmatig testen maakt gebruik van de input, inspectie en aandacht van menselijke testers. Bij geautomatiseerd testen, zoals u wellicht zult begrijpen, wordt een tool gebruikt om het werk voor u te doen. Handmatig testen wordt gedaan door een tester door geduldige, tijd-geteste inspanning. Elke menselijke tester heeft interactie met de applicatie of software, klikt er doorheen om leemtes of fouten te vinden. Deze methode kan meer tijd in beslag nemen, maar biedt het unieke inzicht van een hands-on ervaring om te helpen bij de uiteindelijke kwaliteitscontroles. Geautomatiseerd testen wordt uitgevoerd door een machine of tool die een vooraf geschreven testscript uitvoert. Aangezien elke test is voorgeprogrammeerd, hangt de kwaliteit van de tests af van hoe goed de scripts zijn geschreven. Het is betrouwbaarder en robuuster dan handmatig, maar slechte programmering kan leiden tot gemiste fouten en bugs in het product.