Certified Agile Tester(CAT)

Swipe icon swipe_right [#1378] Created with Avocode.

Infofiche training Certified Agile Tester

Omschrijving

Steeds meer organisaties stappen over van een traditionele watervalmethode naar een Agile ontwikkelmethode(XP, RUP, Lean, Kanban, Scrum, etc...), vaak met succes. Van testers wordt verwacht dat zij hun testkennis en kunde gaan toepassen in een Agile omgeving. Daarbij krijgen ze te maken met typische Agile practices zoals iteratief ontwikkelen, time-boxing, stand-up meetings, continuous integration, Test Driven Development en vroegtijdige validatie.

Maar wat betekent dit nu voor de testaanpak? In hoeverre zijn hun practices en kennis nog van toepassing? In praktijk blijkt dat deze kennis juist een heel goede basis vormt. Maar hoe pas je deze testmethoden en -technieken toe in een Agile omgeving? Die vertaalslag vraagt om een helder inzicht in de achtergronden en doelstellingen van Agile ontwikkelen. Welke eisen stelt een Agile omgeving aan de testaanpak, aan de kennis en vooral ook aan de vaardigheden van de tester?

Deze cursus is er op gericht om deelnemers in theorie en praktijk te laten begrijpen wat de rol van Tester in een Agile project inhoudt. De cursus bestaat daarom uit het aanbieden van theorie en training van praktische vaardigheden.

Na afloop van deze cursus heeft u :

 • Diepgaande kennis van de principes van Agile benadering van software ontwikkeling.
 • Kent u het verschil tussen de rollen van Testers in Agile en niet Agile projecten.
 • Kunt u een positieve bijdrage leveren als Agile teamlid gericht op testen.
 • Heeft u kennis van de problemen en uitdagingen van de activiteiten binnen een Agile team, die niet direct aan testen gerelateerd zijn.
 • Beheerst u de softskills die vereist zijn om succesvol binnen een Agile team te functioneren.
Inhoud
Elke dag
 • Daily Scrum.
 • Soft Skills assessment.
Dag 1
 • Geschiedenis en terminologie: Agile Manifesto, Principes en methodes.
Dag 2
 • Planning, Requirements, Inschattingen en Strategie.
Dag 3
 • Context van de ontwikkelaar, testen en retrospectieven
Dag 4
 • Test Driven Development, Test Automatisering en Non-functionele testen.
Dag 5(Examen)
 • Praktijk gedeelte
 • Schriftelijk gedeelte
Examen

De cursus bereidt de deelnemers voor op het examen Certified Agile Tester dat op de laatste dag wordt afgenomen. Het examen bestaat uit een soft skills assessment van de capaciteit voor teamwork, een praktijk deel een theoretische deel met open vragen.

Doelgroep

Testers, Testcoördinatoren en Testmanagers die werkzaam zijn of gaan werken in Agile projecten.

 • Mensen die al betrokken zijn bij Agile projecten en hun effectiviteit willen verhogen.
 • Iedereen die geïnteresseerd is in de testactiviteiten binnen Agile projecten zoals Managers, Scrum Masters en Ontwikkelaars.
Opleidingsdatums
 • Op aanvraag - Antwerpen(Kontich)