Op basis van tijd en materiaal

Beantwoordt een testcase niet aan de criteria voor een fixed-priceaanbod? Dan kunnen we de test uitvoeren op basis van gepresteerde uren en gebruikte materialen. Dit gebeurt wanneer het onmogelijk is om op voorhand een gerichte offerte te maken. Omdat uit de risicoanalyse blijkt dat de mogelijke afwijkingen op de inschattingen groot kunnen zijn.

De testing gebeurt

  • Volledig of gedeeltelijk.
  • In onze interne Test Center.
  • Op onze eigen testinfrastructuur.
  • Met behulp van onze instrumenten en mehodologie.

Soms voeren we de tests ook van op afstand uit op uw testomgeving.

Altijd op de hoogte

Wij willen niet dat u voor onaangename prijsverrassingen komt te staan. Daarom houden we u tijdens het testproces voortdurend op de hoogte. Met behulp van "progress reports" en frequente meetings waarop u onze activiteiten volgt en controleert.

Test ons uit. Nu!