M2Q, nu ook Future-Fit Pioneer

M2Q is een Future-Fit Pioneer. Een Future-Fit Pioneer is een bedrijf dat zich engageert om een Future-Fit Business te worden en jaarlijks rapporteert over de voortgang richting future-fitness. Het meten van de voortgang gebeurt aan de hand van de Future-Fit Business Benchmark. De Future-Fit Business Benchmark is een management tool, ontwikkeld op basis van 30 jaar wetenschappelijk onderzoek omtrent duurzaamheid. Het is één van de meest ambitieuze en alles overkoepelende duurzaamheidskaders voor bedrijven ter wereld.

De Future-Fit Business Benchmark toont de weg naar een Future-Fit Society – een toekomstbestendige samenleving die steeds rechtvaardiger op sociaal gebied, steeds inclusiever op economische gebied en steeds milieuvriendelijker wordt. Die samenleving wordt gevoed door een economie van toekomstgerichte bedrijven, die elk hun bijdrage leveren aan het scheppen van de voorwaarden die nodig zijn om de mensheid te laten floreren binnen de draagkracht van onze eindige planeet.

De kern van de Benchmark wordt gevormd door 23 Break-Even Goals, die samen de lijn in het zand markeren die alle bedrijven moeten trachten te bereiken om er zeker van te zijn dat zij op geen enkele wijze de transitie van onze samenleving naar future-fitness vertragen. Een reeks indicatoren stelt elk bedrijf in staat om de voortgang naar elk Break-Even Goal te meten, te beheren en te verklaren.

We kunnen natuurlijk ook meer doen dan alleen maar geen schade aanrichten, door te proberen een kracht ten goede te zijn. De Benchmark ondersteunt dergelijke inspanningen door 24 Positive Pursuits te identificeren die alle manieren typeren waarop een bedrijf kan handelen om de transitie van de samenleving naar future-fitness te versnellen.

De Future-Fit Business Benchmark werd ontwikkeld door de Future-Fit Foundation, een in het Verenigd Koninkrijk geregistreerde vereniging zonder winstoogmerk, en wordt als een open-source tool gratis ter beschikking gesteld om zoveel mogelijk bedrijven te kunnen bereiken en op weg te helpen richting future-fitness.