Quality

Vaak zijn er bedrijven die de kwaliteit binnen hun bedrijf willen nakijken en optimaliseren. Op die manier kunnen bedrijven efficienter werken en verliezen ze minder kostbare tijd. Binnen M2Q begeleiden we deze bedrijven om ze volledig 'future proef' te maken. 

Hoe gaan we exact te werk? 

We starten met een Quick Scan waar we de handelingen van het bedrijf in kaart gaan brengen. Op deze manier kunnen we zien binnen welke schakels we een toegevoegde waarde kunnen leveren. Hierbij maken we ook een kosten-baten analyse. Als we merken dat de aanpassingen voor de klant financieel niet gunstig zijn, zullen we dat ook vermelden. 

Eens we de werkpunten gecapteerd hebben, schrijven we een traject op maat uit.